Trang chủ | Dịch vụ | Dịch vụ vận hành ứng dụng CNTT

DỊCH VỤ VẬN HÀNH ỨNG DỤNG CNTT

Dịch vụ Vận hành ứng dụng Công nghệ thông tin giúp khách hàng vận hành server, thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, ứng dụng, database, hỗ trợ kỹ thuật, thiết lập và giám sát ATTT. Toàn bộ các khâu từ thiết kế, cài đặt, triển khai, vận hành, khai thác ứng dụng và bảo mật hệ thống sẽ được thực hiện bởi đội ngũ Vận hành Công nghệ thông tin của BlueTech. Giúp khách hàng tập trung vào việc kinh doanh, mở rộng sản phẩm mà yên tâm vào chất lượng dịch vụ.

Phạm vi của Vận hành ứng dụng Công nghệ thông tin của BlueTech bao gồm:

 •   Thiết kế hệ thống
 •   Lắp đặt, triển khai hạ tầng phần cứng
 •   Cài đặt triển khai ứng dụng, CSDL
 •   Giám sát phần cứng, ứng dụng
 •   Thực hiện luồng nâng cấp ứng dụng
 •   Hỗ trợ xử lý lỗi
 •   Cập nhật các bản vá lỗi An toàn thông tin

Lợi thế dịch vụ Vận hành ứng dụng CNTT của BlueTech

Quy trình vận hành chuyên nghiệp

 • Quy trình vận hành tuân thủ theo tiêu chuẩn ISO 9001, 27001
 • Quy trình đánh giá KPI dịch vụ hàng tháng các chỉ tiêu kỹ thuật
 • Toàn bộ các khâu trong quá trình vận hành tuân thủ theo các quy trình, quy định của Công ty, các quy trình bao gồm:
  • Quy trình Quản lý thay đổi (change request Management)
  • Quy trình quản lý rủi ro (Risk management)
  • Quy trình quản lý lỗi/sự cố/sự kiện (Problem Mamangement)
  • Quy trình đảm bảo tính liên tục trong kinh Doanh (BCP)
  • Quy trình hỗ trợ, giải đáp khách hàng

Đầy đủ các công cụ vận hành/giám sát:

 • Công cụ kiểm soát tác động: Cyber Ark
 • Công cụ Quản lý thay đổi, quản lý tài nguyên, quản lý sự cố: iTOP
 • Công cụ giám sát: Grafana-Prometheus, ELK, PRTG, Zabbix, SolarWind.
 • Công cụ kiểm soát phiên bản tài liệu/hồ sơ: Logical Doc

Đội ngũ nhân sự vận hành có kinh nghiệm

 • Kinh nghiệm thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống ứng dụng lớn đảm bảo Backup, HA, Security với số lượng giao dịch lớn.
 • Kinh nghiệm vận hành các hệ thống nghiệp vụ phức tạp như: SMS Brandname,  Phân tích dữ liệu,VAS, đầu số ngắn
 • Kinh nghiệm triển khai, vận hành các hệ thống CSDL: Hadoop, Spark, MongoDB, Oracle DB, Microsoft SQL, My-SQL…
 • Kinh nghiệm triển khai, vận hành các hệ thống software define storage: MinIO, Ceph, vSAN,
 • Kinh nghiệm rà soát, đánh giá rủi ro trong hoạt động CNTT.
 • Kinh nghiệm làm việc với hệ thống máy chủ (rack mount, Blade) của các nhà sản xuất như HPE, Dell EMC, IBM, Super Micro, Sun Oracle, Fujitsu
 • Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống Storage của các nhà sản xuất như HPE, Dell EMC, Fujitsu, PureStorage
 • Kinh nghiệm làm việc với hệ thống sao lưu của các nhà sản xuất như Dell EMC, Fujitsu
 • Kinh nghiệm làm việc với các thiết bị Network, wifi, firewall, proxy, cân bằng tải…
 • Kinh nghiệm triển khai, vận hành các hệ thống trên nền tảng Open Source
 • Kinh nghiệm làm việc với hệ thống ảo hoá VMWare, Hyper-V, KVM